Zemljiška knjiga

ŽELITE UREDITI STATUS VAŠE NEPREMIČNINE?

  • Imate urejen status vaše nepremičnine – vpisano lastninsko pravico?
  • Se zavedate vseh posledic neurejenega statusa?

Z našim znanjem in izkušnjami rešimo še tako problematične nepremičninske primere in poskrbimo za pravnomočen vpis lastninske pravice (in drugih pravic) v zemljiško knjigo.

Urejen pravni status za vas pomeni neomejeno razpolaganje z nepremičnino (lahko jo prodate, obremenite, darujete, izročite, po vas jo bodo dediči lahko dedovali…) ter pravno varnost za vas in vaše potomce.

KAJ JE NEUREJEN STATUS NEPREMIČNINE?

Gre za primere, ko lastniki zaradi pomanjkljivo sestavljenih ali izgubljenih pogodb niso uspeli ali niti niso poskusili vpisati lastninske pravice na svojih nepremičninah v zemljiško knjigo. Imajo status dejanskega lastnika, ne pa zemljiškoknjižnega, saj je v zemljiški knjigi pri njihovi nepremičnini vpisan nekdo drug.

Žal vse prepogosto veliko t. im. dejanskih lastnikov prepozno ugotovi, da imajo status svojih nepremičnin neurejen, praviloma šele, ko želijo nepremičnino prodati, darovati ali izročiti potomcem, jo zastaviti, žal nemalokrat tudi dediči ugotovijo, da zapustnik ni imel urejenega vpisa v zemljiški knjigi in je tako dedovanje na taki nepremičnini vse do ureditve statusa, onemogočeno. Največkrat dejanski lastniki naletijo na danes izpostavljen najpogostejši problem, da je pri njegovi nepremičnini kot lastnik vpisano gradbeno podjetje (ki je gradilo sosesko) oz. njegov naslednik – v stečaju ali pa družbena lastnina občine.

V vseh primerih, takih nepremičnin ni možno prodati, darovati, izročiti, zastaviti, dedovati, razpolaganje z njimi je torej omejeno.

KAKO UREDIMO STATUS VAŠE NEPREMIČNINE?

V naši pisarni ustreznimi postopki rešimo še tako problematične primere in poskrbimo za vpis lastninske pravice v vašo korist tako, da:

  • sestavimo ustrezno zemljiškoknjižno listino za izvedbo zemljiškoknjižnega vpisa ter za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini (zemljiškoknjižno dovolilo, pogodba o priznanju lastninske pravice in uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim/posadna listina, dodatek k starejšim – zemljiškoknjižno »nesposobnim« pogodbam…)
  • uredimo postopek pridobitve podpisa zemljiškoknjižnega lastnika – stečajnega upravitelja (v kolikor je v zemljiški knjigi pri vaši nepremičnini kot lastnik vpisano gradbeno podjetje v stečaju) ali župana občine (v kolikor je v zemljiški knjigi pri vaši nepremičnini kot lastnik vpisana družbena lastnina občine)
  • vodimo postopek pred davčnim organom (FURS), kar pomeni, da posredujemo podpisano listino pristojni davčni upravi v potrditev
  • vodimo celoten notarski postopek – za potrebe overovitve in za izdelavo zemljiškoknjižnega predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo
  • v primeru izgubljenega originala pogodbe izpeljemo tudi postopek vzpostavitve izgubljene zemljiškoknjižne listine po določilih 234. – 241. člena Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1).

ZAKAJ JE POTREBNO IMETI UREJEN STATUS NEPREMIČNINE?

Urejen pravni status za vas pomeni neomejeno razpolaganje z nepremičnino (lahko jo prodate, obremenite, darujete, izročite, po vas jo bodo dediči lahko dedovali…) ter pravno varnost za vas in vaše potomce.

Kontakt

Kako lahko pomagamo?

Pošljite vprašanje o vašem nepremičninskem primeru in v kratkem vas pokličemo nazaj ali obiščemo.