Categories
STATUS NEPREMIČNIN

Pozor – ZK vpis vseh podatkov

IZGUBA PRAVICE DO VABLJENJA NA OBRAVNAVO V GEODETSKEM POSTOPKU ZA TISTE LASTNIKE, KI V ZEMLJIŠKO KNJIGO NISO VPISANI Z EMŠO ALI MATIČNO ŠTEVILKO ZA PRAVNE OSEBE

V državnem zboru je v drugi obravnavi Zakon o katastru nepremičnin, ki med novosti uvršča izgubo pravice do vabljenja na obravnavo v geodetskem – katastrskemu postopku za vse tiste lastnike, ki so zemljiško knjigo vknjiženi brez EMŠO (fizične osebe) oz. brez matične številke (pravne osebe). V zemljiški knjigi je namreč še vedno vpisanih kar 15,4%  imetnikov pravic lastninske pravice z nepopolnimi podatki. Vsem lastnikom nepremičnin se torej svetuje, da preverijo svoj status v zemljiški knjigi in ga po potrebi tudi uredi.