Podpora in zagotovitev celovite pravne ureditve statusa nepremičnin in nepremičninskih poslov

V času in sistemu, v katerem živimo je pravna ureditev statusa nepremičnin izrednega pomena, saj je temelj in pogoj za vrsto dejanj in postopkov v vsakdanjem življenju. Pravna ureditev nepremičnin z ustreznimi vpisi v geodetskih evidencah in v zemljiški knjigi je pogoj za prodajo, oddajo, darovanje, dedovanje, najem posojil, pa tudi zakonska zahteva države za davčne in druge potrebe.

Naša pisarna je specializirana za področje prava nepremičnin. Svojim strankam nudimo podporo in zagotavljamo storitve pravne ureditve statusa nepremičnin z ustreznimi vpisi v geodetskih evidencah in v zemljiški knjigi,od vpisov posameznih dejanskih lastnikov (fizičnih in pravnih oseb) v zemljiško knjigo, razdružitve solastnine in vzpostavitve etažne lastnine, urejanja statusa pripadajočih zemljišč, nevpisanih skupnih prostorov ter hišniških stanovanj v večstanovanjskih stavbah,celovite pravne podpore investitorjem novogradenj, prav tako nudimo celovito pravno podporo pri prodajah/nakupih in/ali oddajah/najemih nepremičnin, kjer se posli sklepajo brez posredovanja agencij (brez provizij) in stranke potrebujejo zgolj sestavo ustrezne pogodbe ter celovito pravno podporo v postopku.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanja poiščemo najboljše poti za uspešno reševanje vseh pravnih problemov s področja nepremičnin. Pri tem nas vodijo visoka profesionalnost, zavzetost in usmerjenost v reševanje nepremičninskih pravnih vprašanj. Skrbimo za kakovostno svetovanje in storitve na področju nepremičninskega prava ter celovito servisiranje potreb naših strank. 

Naša pisarna zagotavlja rešitve, ki temeljijo na dolgoletnih izkušnjah in znanju ter upoštevajo dejanske potrebe naročnikov. Pri delu in v odnosih nas vodi vrhunska kakovost storitev, korektnost, zavzetost in usmerjenost v rešitve za naročnika, celovitost storitev, poštenost, maksimizacija vrednosti, strokovnost in kontinuirano izobraževanje.


Polona Mayer, vodja naše nepremičninske pravne pisarne je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica z dolgoletnimi izkušnjami s področja nepremičninskega prava, saj je bila vrsto let zaposlena v pravni službi večjega podjetja za gradbeni inženiring, znanega po izgradnji kar nekaj večjih znanih poslovno-stanovanjskih kompleksov v Ljubljani in okolici. Kot pravnica je tako nudila pravno podporo v vseh fazah izvajanja projektov, v postopku pridobivanja zemljišč, v fazi izvedbe do uporabnega dovoljenja za novozgrajene objekte, v fazi vpisov novozgrajenih objektov v geodetske evidence ter oblikovanja etažne lastnine v zemljiški knjigi ter nazadnje tudi v fazi prodaje novih nepremičnin. Aktivno je vsa leta uspešno sodelovala tudi pri zemljiškoknjižnem urejanju starejših stanovanjskih sosesk v Ljubljani, katere so v preteklosti gradila in prodajala starejša gradbena podjetja, kjer je bilo ravno zaradi neurejenega zemljiškoknjižnega statusa dejanskim lastnikom razpolaganje z njihovimi nepremičninami (prodaja, zastavitev…) onemogočeno.Je tudi imetnica licence nepremičninskega posrednika.

"Polona Mayer"
Polona Mayer

»V naši pisarni se z veseljem lotimo vsakega, še tako zahtevnega in na prvi pogled morda nerešljivega nepremičninskega pravnega problema. Prav takšni primeri nam predstavljajo poseben izziv. Vsi uspešno rešeni primeri, ki so nam v izjemno veselje in ponos, nam prinašajo na eni strani vedno zadovoljne stranke, ki se znova in znova vračajo k nam, po drugi strani pa tudi najboljša priporočila

Polona Mayer