Sestava pogodb & pravna podpora

IMATE KUPCA VAŠE NEPREMIČNINE IN POTREBUJETE PRAVNO PODPORO?

 • Prodajate ali kupujete nepremičnino samostojno – brez posredovanja agencije?
 • Potrebujete zgolj pogodbo ali pravno podporo v postopku prodaje/nakupa, najema/oddaje?

Naša pisarna nudi celovito pravno podporo pri prodajah ali nakupih oz. oddajah in najemih nepremičnin, saj stranke danes pogosto samostojno sklepajo nepremičninske posle – brez posredovanja nepremičninskih agencij in potrebujejo zgolj sestavo ustrezne pogodbe ter celovito pravno podporo v postopku.

KAJ OPRAVIMO ZA VAS?

"Sklenitev pogodbe prodaja nakup nepremičnine rokovanje"

V primerih, ko se stranke odločijo za prodajo/nakup oz. oddajo/najem nepremičnine samostojno – brez posredovanja nepremičninske agencije in potrebujejo zgolj sestavo pogodbe ter nadaljnjo pravno podporo, kot izkušena pravna pisarna opravimo celovito pravno podporo v celotnem postopku od sklenitve pogodbe do predaje nepremičnine v posest, z najvišjo možno stopnjo pravne varnosti za vas:

 1. sestavimo ustrezno pogodbo (prodajno, najemno)
 2. ter na vašo željo nudimo tudi:
  • nadaljnjo pravno podporo, ki zajema:
   • usklajevanje med strankama, korekcije/tolmačenja na podlagi morebitnih pripomb druge pogodbene stranke
   • usklajevanje z banko pri morebitnem pridobivanju hipotekarnega kredita s strani kupca (tolmačenje pogodbenih členov, posredovanje dokumentacije…)
   • pisna napotila oz. usmeritve v davčnem postopku (FURS)
   • pisna napotila oz. usmeritve v notarskem postopku (overovitev podpisa prodajalca, vložitev notarskega e-zemljiškoknjižnega predloga za vpise pravic v zemljiško knjigo)
   • sestava primopredajnega zapisnika.

Poleg zgoraj navedenih pogodb, naša pisarna sestavi vse ostale nepremičninsko-pravne pogodbe oz. listine:

 • menjalne pogodbe
 • darilne pogodbe
 • pogodbe o ustanovitvi hipoteke
 • pogodbe za ustanovitev stavbne pravice
 • sporazumi o razdružitvi solastnine
 • služnostne pogodbe (osebne in zemljiške)
 • pogodbe o priznanju lastninske pravice
 • pogodbe o razdružitvi solastnine
 • pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (posadne listine)
 • zemljiškoknjižna dovolila

ter na vašo željo uredimo celovit postopek od podpisa listine, davčni postopek, postopek pred notarjem, vse do vknjižbe pravice v zemljiško knjigo.

Kontakt

Kako lahko pomagamo?

Pošljite vprašanje o vašem nepremičninskem primeru in v kratkem vas pokličemo nazaj ali obiščemo.